JAVNI UVID CEMEXOVE STUDIJE do 26. 5. 2011.

PRIPREMNI RADOVI ZA UVOZ I SPALJIVANJE SMEĆA
iz tvz. ŽUPANIJSKIH CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM!!!
............................................................................................................................................................................
 

Studija o utjecaju na okoliš za prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada
u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke Cemex Hrvatska d.d.,
do 26. svibnja 2011.g.
nalazi se na javnom uvidu u prizemlju zgrade Grada Kaštela, u K. Sućurcu.

[Jedan primjerak tiskane studije s oko 500 stranica teksta, u registratoru koji je zavezan konopom za stol zajedno s četiri sažetka koji su na istom stolu površine oko 0,7m2...]

Javno izlaganje održat će se 20.svibnja s početkom u 10 sati u prostorijama Grada Kaštela, a u 12 sati u Gradu Solinu. U uvodu sažetka Studije, koji je na javnom uvidu građana, stoji kako se kao djelomična zamjena petrolkoksu, koji se koristi kao energent u rotacijskoj peći za pečenje klinkera u Cemexovim tvornicama u Sv.Juraj i Sv.Kajo planira korištenje drvenog otpada kao sekundarno, odnosno alternativno gorivo.

Drveni otpad su: otpadni drveni željeznički pragovi, te otpadni drveni namještaj, koji mogu biti opasni i neopasni otpad, pa je zadatak ove Studije procjena mogućih utjecaja na okoliš. Ujedno se trebaju predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša kako bi se negativni utjecaji mogli spriječiti. Procjenjuje se kako će u predstojećem razdoblju trebati zbrinuti više od 600 tisuća komada otpadnih drvenih željezničkih pragova.

izvor: kaštela.hr
............................................................................................................................................................................
 


STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
Prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvornicama
Sv. Juraj i Sv. Kajo, tvrtke Cemex Hrvatska d.o.o.

- Sažetak za javni uvid -
 
   
 
>... ZAŠTO NE, tvz. alternativnom gorivu, SPALJIVANJU SMEĆA U CEMENTARAMA:

 

............................................................................................................................................................................

Udruge protiv spaljivanja smeća (tvz. "alternativnog goriva, obnovljivog, zelenog...") u cementarama


> Građanska inicijativa Split

> Udruga za prirodu, okoliši održivi razvoj SUNCE, Split

............................................................................................................................................................................

Splitska djeca imaju smanjen kapacitet pluća, no ni liječnici ne mogu sa sigurnošću tvrditi zbog čega je tako i što je glavni uzrok bolesti! Rezultat je to istraživanja koje je u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, odjelom Kineziologije, provodio Respiracijski laboratorij splitske Kliničke bolnice kojem je na čelu prof.dr. Jadranka Tocilj, javnosti poznata kao dugogodišnji liječnik oboljelih od azbestoze, čija su istraživanja pripomogla boljem upoznavanju opake plućne bolesti koja ubija Split i okolicu.

STATISTIKA: čak 80 posto pregledane djece ima smanjen kapacitet pluća zbog oštećenja
MANIFESTACIJE: otežano disanje, problemi pri opterećenju, trčanju ili sportskim naporima
DOBNA SKUPINA: od osam do 20 godina
SUMNJA STRUČNJAKA: tvornica azbesta u splitskoj okolici i cementare


> 24. 11. 2005.

 
...............................................................................................................................................................................

+ CEMENTARE SPALIONICE SMEĆA +

DC namjerava spaljivati 260 000 tona ugljena godišnje
Vinko Janjak, predsjednik uprave DC-a, Slobodna Dalmacija 29. 11. 2001.
"Spaljivanje otpada u tvornici ne bi bio nikakav problem.Mogli bismo spaljivati plastiku, karton, papir...otpadna ulja."
Vinko Janjak, predsjednik uprave DC-a, Slobodna Dalmacija 29. 11. 2000.
 
Spaljivanjem ugljena u okoliš se ispuštaju: 
- štetni i otrovni dušikovi i sumporni oksidi (NOx, SO2) te ugljični oksidi (CO2 i izuzetno otrovni CO) 
- otrovni teški metali (olovo, živa i arsen) 
- srednje radioaktivni uran i torij koji najvećim dijelom ostaju u šljaci (u slučaju cementara u cementu), a ostatak s pepelom u dimu odlazi u atmosferu. 
  • Posljedice po ljudsko zdravlje: 
    Polagana ali teška trovanja, čiji simptomi nisu odmah uočljivi, ali kada to postanu, obično je nepopravljivo prekasno za one koji su time pogođeni. Živu, koja je izuzetno otrovna nikakav uobičajeni filter ne zaustavlja. Radioaktivne tvari su, kako je dobro poznato, kancerogene i uzrokuju rak. 
     
    U prirodi, dušikovi i sumporni oksidi (NOx, SO2) stvaraju kisele kiše koje padaju prvenstveno u blizini zagađivača (u ovom slučaju okolica Kaštela i Splita) uništavaju tlo, uzrokuju sušenje poljoprivrednih kultura, šuma i ostalog bilja.
Spaljivanjem otpada u okoliš se ispuštaju: 
- otrovni dušikovi oksidi (NOx) 
- otrovni teški metali (živa, kadmij, olovo, arsen, talij) iz ostataka industrijskih proizvoda. 
- dioksini i furani koji spadaju među najotrovnije poznate spojeve (vidi više na drugoj strani letka). 
Posljedice po ljudsko zdravlje: 
Ove tvari su kancerogene (uzokuju rak), većinom su vrlo otrovne, uništavaju obrambeni sustav organizma, uzrokuju genetičke promjene (oštećenja) u ljudi svih dobnih skupina (od embrija i nerođene djece do odraslih) a naročito kod muškog fetusa, uzrokuju teška oštećenja tkiva, agresivno ponašanje, smanjenje kvocijenta inteligencije i psihičke poremećaje.
 
Otrovi i kancerogene tvari koje ne dospiju u okoliš ostaju u samom cementu i na taj način se kasnije doslovno ugrađuju i u zgrade tj. stanove.
 
 
 
Što je istina o namjerama DC-a?  
1.  "Uprava Dalmacijacementa, spremna je izvršiti preinake svojih postrojenja kako bi do 2004. godine, osim temeljnoga goriva (ugljena), počela koristiti i alternativna, točnije komunalni otpad."
Božo Kovačević (LS), ministar zaštite okoliša, Slobodna Dalmacija , 21. 12. 2000.
2. "Iz DC-a poručuju ministru Kovačeviću:  Nismo zainteresirani za spalionicu otpada."
S.D. 27. 12. 2000. 
3. "U Dalmacijacementu su svoju namjeru da do 2004. godine započnu s korištenjem prerađenog komunalnog otpada u pogonima Sv. Juraj i Sv. Kajo.naveli kao jedan od prva tri prioriteta."
Marijana Petir, Glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, S.D. 29. 12. 2000.  
4. DC namjerava spaljivati "do 250 tona ugljena godišnje" ,
Vinko Janjak, S.D. 26. 1. 2001. 
5. DC namjerava spaljivati 5000 tona ugljena tjedno,
Vinko Janjak, S.D. 29. 11. 2001.(dakle: 260 000 tona godišnje)
6. Smjesa goriva kojeg će upotrebljavati DC sadržavati će 70% petrolkoksa i 30% ugljena
(Studija o utjecaju na okoliš skladištenja i loženja ugljena i petrol-koksa u Dalmacijacementu)
  
DC je do sada ložio 100 000 tona mazuta godišnje a sada namjerava spaljivati 260 000 tona neusporedivo štetnijeg ugljena. Da ugljen lakše prođe, DC je akcijom "Jadro" javnosti ukazao da je i mazut u njihovim rukama užasno štetan i opasan. Tehnologija prilagođena spaljivanju ugljena omogućava i najavljeno spaljivanje otpada.
 
 
GRUPA RMC TVRDI DA JE "preko pridružene kompanije Hales Waste Control,  
jedna od najvećih 'managera' i odlagača otpada u Velikoj Britaniji." 
"Širom Velike Britanije najkreativnija usluga zbrinjavanja najrazličitijeg otpada 
...od kućnog otpada...do opasnog otpada...preko svega između."
http://www.haleswastecontrol.co.uk
   
Jeste li znali? - Spalionice otpada su najveći izvor dioksinskih emisija u okoliš !!! 
U Švicarskoj spalionice stvaraju 85% tih emisija, u Velikoj Britaniji 79%,
u SAD 84%, a u Japanu 93%.  

Dioksini su jedni od najsnažnijih otrova i visokokancerogene tvari. Najopasniji dioksin (TCDD) znanstvenici nazivaju najotrovnijom malom molekulom na planetu. Djelotvorniji je 11 000 puta od smrtonosnosnog otrova natrij cijanida, a djeluje već na sto milijuna puta nižoj razini. Osim što uzrokuju rak, dioksini uništavaju vitalne funkcije ljudskih i životinjskih reproduktivnih organa, izazivaju sterilnost, oštećenja gena (naročito kod muškog fetusa) hormonalne poremećaje, poremećaje rasta, poremećaje imunog sustava, oštećenja mozga i malformacije kod novorođenčadi i djece.  
Dioksini u čovjekov organizam dospjevaju iz hrane životinjskog i biljnog porijekla, iz onečišćenog zraka, vode ili dodirom. U hranu dospijevaju iz onečišćenog okoliša. Nakupljaju se u čovjekovom organizmu jer ih organizam ne može razgraditi ili izlučiti na neki od prirodnih načina. Ženski organizam raspolaže jedinstvenim mehanizmom izlučivanja dioksina i to izlučivanjem mlijeka dojenjem.  

Dioksini se akumuliraju u grudima žena (i u masnim tkivima općenito) i tijekom dojenja se oslobađaju (zbog hormonalnih promjena u tom razdoblju). Tako dojena djeca "piju" majčino mlijeko maksimalno obogaćeno dioksinima i mogu biti izložena 10-20 puta većim dozama dioksina od odraslih. Bebe koje su izložene dioksinu prije rođenja su 100 puta više podložne njegovom utjecaju nego odrasli.

Dioksin je jedna od primjesa defolijanata (sredstava za uništavanje  vegetacije, a posredno i ljudi) koji su Amerikanci koristili u Vijetnamu. Taj dioksin danas, kao i prije 30 godina, truje hranidbeni lanac, uzrokuje anomalije kod djece, mentalnu retardaciju, gastronomske poremećaje, višak udova i prstiju kod novorođenčadi i napukline tkiva.
  
CEMENTARE NEMAJU NIKAKVE FILTRE KOJI BI MOGLI ZAUSTAVITI ISPUŠTANJE TIH OTROVA!   
NJIHOVI (u medijima već opjevani) FILTRI ZAUSTAVLJAJU SAMO CEMENTNU PRAŠINU I TO NE U CIJELOSTI! 

 
SPALJIVANJE OTPADA U CEMENTNIM PEĆIMA BOLESNA JE IDEJA I TEŠKA NEODGOVORNOST, RAVNA ZLOČINU!
    
Više od 10 000 građana sa područja Kaštela, Splita i Solina potpisalo je peticiju kojom se traži od hrvatske vlade da zaustavi još jedan ekocid koji nam DalmacijaCement-ReadyMix priprema  ugljenom i petrol-koksom, a kasnije i  spaljivanjem (samo oni znaju kakvog i čijeg sve) otpada. 
 
Peticija je uručena gosp. Boži Kovačeviću, ministru zaštite okoliša prigodom Dana planeta Zemlje 2001 godine.  
Vlada je u Narodnim Novinama 105, od 11. rujna 2002. objavila ovakav odgovor: Uredbe o izmjenama i dopunama o graničnim vrijednostima emisija (GVE) onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora: 

Članak 50. Cementare postaju ujedno i spalionice smeća

Komentar: Više je nego dobro poznato da cementna industrija nema odgovarajuće filtere i ne podliježe odgovarajućim propisima kakvi vrijede za spalionice komunalnog otpada! Ovo je najizravniji napad ne samo na zdrav razum nego još i više na zdravlje ljudi u okolišu cementne industrije! Još gore, to je i otvaranje mogućnosti da se u cementnim pećima spaljuje i OPASNI KEMIJSKI OTPAD, zakamufliran u petrolkoks ili po potrebi i bez kamuflaže
(vidi izjavu Vinka Janjka, S.D. 29.11.2000. : "Mogli bismo spaljivati i.otpadna ulja" (sic !!!). 
 
- Članak 12. Pri proizvodnji cementa GVE NOx se povećavaju sa 500mg/m3 na 900 mg/m3. 
- Članak 61. Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima mora započeti do 1. srpnja 2004. 
- Članak 62. Propisane GVE određene ovom Uredbom smiju se do 31. prosinca 2008. trostruko prekoračiti. 

Komentar: Na ovaj način, zakonskom uredbom se VIŠESTRUKO povećavaju to tada dopuštene emisije određenih štetnih tvari, omogućava se TROSTRUKO prekoračenje tih novih dopuštenih emisija do početka 2009, (npr. za NOx to znači sveukupno sa 500mg/m3 na 2700mg/m3) te njihovo NEOGRANIČENO prekoračenje do 1. srpnja 2004. Ovakva uredba najvjerojatnije je svjetski presedan koji jasno pokazuje da, radi njima samima najbolje znanih razloga, ovo Ministarstvo zaštite okoliša otvoreno štiti interese največih zagađivača u RH. 

Napomena: Dalmacijacement ima TRI tvornice smještene usred gusto naseljenog područja na udaljenosti od svega nekoliko kilometara. Ovom uredbom SVAKA OD NJIH ZASEBNO može ispuštati navedene, neshvatljivo veće emisije štetnih tvari nego do sada. Radi predodžbe o razmjerima ovog zagađivanja, spomenimo da je tvornica sv. Juraj jedna od največih cementara u Europi ako ne i največa. Studija utjecaja na okoliš rađena je kao da se radi samo o jednom štetnom izvoru.
    
Iluzorno je očekivati  da će neke od spomenutih institucija ili osoba zaštititi naše zdravlje!
Primjer: Koromačno

Na nama samima i tebi samom je da zaustavimo ovaj ekocid i njegove počinitelje ili da se pomirimo s neminovnim posljedicama po prirodu, svoje zdravlje i zdravlje naraštaja poslije nas. 
 
Zahtjevamo od Ministarstva zaštite okoliša da poništi odobrenje o korištenju ugljena kao pogonskog goriva u DC-u, te da poništi uredbu o suspaljivanju otpada u cementarama i o povećavanju graničnih vrijednosti emisija najrazličitijih štetnih elemenata i spojeva. Zahtjevamo od Vlade i odgovornih da se napokon počne poštivati Zakon o otpadu kako bi se vrijedne stvari iz otpada reciklirale, a ne spaljivale.

PROŠIRITE INFORMACIJE O DC-u
Udruga za zaštitu okoliša Sunce Split, Lijepa naša Kaštela i Život, Solin
Split, 2002.
   
 
 

JLS  u Italiji, Njemačkoj, V. Britaniji ....
protiv spaljivanja otpada i zeljezničkih pragova (opasnog otpada) u cementarama

_ varesenews.it
_ arnoldwoolley
_ chaseireland.org
_ pro-grossenlueder
_ mvca.co.uk
_ noincineratorsforeurope
_ circoloambiente
_ mvaeuropark
_ tavernolademocratica


_ no-burn.org

Burning waste in cement kilns is another form
of incineration, and it wastes resources and
results in emissions that are harmful to people's health

 
   
 

........................................................................................................................................................................................................................................
.. .......HOME