KOMPOST ENERGIJA  DA OTPAD NE [P]OSTANE PROBLEM
informacije o odgovornom postupanju s otpadom
 

Odlagališta pretrpana smećem postala su nažalost naša svakodnevica i veliki problem. No, to ne mora biti naša sudbina. Razumnim postupanjem s otpadom, najveći dio bačenih ostataka (s)tvari može se preraditi i pretvoriti u nove
vrijedne i korisne tvari.
Bezuvjetna pretpostavka za takvo civilizirano postupanje s otpadom jest
odvojeno sakupljanje.
Odvajanjem po vrstama otpada već u kućanstvu postiže se bolja kvaliteta sekundarnih sirovina i lakša prerada.
Stvaranje otpada često ne možemo spriječiti.
No, ako s njim odgovorno postupamo, otpad ne mora nužno biti zlo.
Prvi koraci u promišljenom i odgovornom postupanju s otpadom su:

- IZBJEGAVANJE STVARANJA OTPADA,
- ODVAJANJE OTPADA PO VRSTAMA


  Kako izbjeći stvaranje otpada?
  Ako imate vrt, organski otpad ( zeleni otpad iz vrta i kuhinje) ne bacajte u kantu, nego ga kompostirajte.
  Namirnice kupujte po mogućnosti svježe i bez ambalaže.
  Koristite platnenu vrećicu, košaru ili mrežu, a ponuđenu plastičnu vrećicu ljubazno odbijte.
  Napitke (mineralnu vodu, sokove, osvježavajuća pića, pivo, vino....) ku kupujte u povratnoj staklenoj ambalaži.
  Izbjegavajte proizvode zapakirane u malim obrocima. Njihova ambalaža (metalna, plastična) koju bacamo često je vrijednija od samog proizvoda
  Ne služite se niti u iznimnim prilikama (rođendani, zabave) plastičnim priborom za jelo, posuđem i čašama za jednokratnu uporabu.
  Koristite baterije (pisaljke, upaljače...) koji se mogu ponovno puniti.
  Koristite platnene maramice i ubruse. Ako kupujete papirnate, birajte proizvode od recikliranog papira. To vrijedi i za sve ostale papirnate proizvode.
  Izbjegavajte kupovanje jeftinih (plastičnih) proizvoda, posebno igračaka, jer ih zbog kratkog vijeka trajanja s pravom možemo smatrati lijepo zapakiranim smećem.
  Nastojte kupovati proizvode dužeg vijeka trajanja kao i one koje u slučaju kvara ne morate baciti nego popraviti
  Rabljenoj odjeći i obući nije mjesto u kanti za smeće. Raspitajte se kod Crvenog križa, Caritasa ili drugih ustanova koje skrbe o potrebitima preuzimaju li rabljenu odjeću i obuću.
  Rabljene, dobro očuvane predmete ustupite ili prodajte (besplatnim oglašavanjem).
 

Odvojeno prikupljanje po vrstama

  Organski otpad čini nešto više od jedne trećine ukupnog otpada u kanti za smeće, a sastoji se od kuhinjskih otpadaka (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, ostaci kave i čaja, uvelo cvijeće...) otpadaka iz vrta (lišće, otpalo voće, sitno isjeckano granje, korovi, trava...)
Kompostiranje je najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada. Kompostiranjem se iz organskog otpada dobiju vrijedne humusne tvari koje služe za obnovu i poboljšanje kvalitete tla.
   
  Papir čini drugu trećinu sadržaja kanti za smeće. Recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo.
Za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i potrošiti 240 000 l vode i 4700 kwh električne energije. Istu količinu papira može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kwh električne energije.
   
  Plastika u kanti za smeće poseban je problem. Oporaba plastičnog otpada komplicirana je i otežana mnogovrsnošću plastičnih materijala. Zato je s ekološkog stajališta najodgovornije izbjegabvati korištenje plastičnih proizvoda, naročito plastične ambalaže. Plastična vrećica ili boca u prirodi se razgrađuje 100-1000 godina. Stoga plastičnu ambalažu koju ne možemo izbjeći moramo svakako odvojeno prikupljati.
   
  Staklo u kanti za otpatke vrijedna je sekundarna sirovina. Odvojenim prikupljanjem po vrstama stakla i recikliranjem štedi se sirovine i energiju. Jedna povratna staklena boca zamjenjuje 40 nepovratnih, zo znači - 40 puta manji volumen otpada!
   
  Metali se u mnogim gradovima i mjestima otkupljuju već odavno. Organiziranim odvojenim sakupljanjem bolje će se iskoristiti ove vrijedne sekundarne sirovine i spriječiti njihovo rasipanje.
   
  Opasni otpad čini samo mali dio ukupne mase otpadaka, ali predstavlja veliku opasnost za okoliš. Tu spadaju: ostaci lijekova, baterije i akumulatori, rabljeno motorno ulje, pesticidi, herbicidi, ostaci boja i lakova, fluo-cijevi, elektronički otpad...
   
  Ostali otpad čini građevinski materijal, koža, auto-gume...On se također velikim dijelom može reciklirati.
NA KAREPOVAC SVAKOG DANA BACIMO 350 do 390 tona otpada,
od toga:
104 tone organskog
otpada iz kuhinje, vrtova i parkova
63 tone papira i kartona
44 tone plastike
21 tonu stakla
10 tona metala
5,7 tona drva
12 tona pelena
10,8 tona tetrapaka
63 tone "sitnica" do 40 mm
i oko 3,5 tone opasnog otpada

SEKUNDARNE SIROVINE ILI OPASNI OTPAD u
Splitsko-dalmatinskoj županiji
PRIKUPLJAJU:
 

BIJELA TEHNIKA, ELEKTRONICKI OTPAD, METALI, NAMJEŠTAJ, GRĐEVINSKI MATERIJALRETO centar, Solin, tel. 240 04 22

METAL, PLASTIKA, STAKLO, PAPIR, AKUMULATORI*
Trgosirovina, Sinj, tel. 821 302
PAPIR, PLASTIKA/PET,STAKLO, METAL
Kamparan, Studenci tel.723 233
RABLJENA ULJA, AKUMULATORI*
Cian, Split, tel. 540 190
OPASNI OTPAD, ULJA, AKUMULATORI, FLUO CIJEVI, OSTACI BOJA..*.
Ecooperativa, Split, tel. 482 889
PAPIR,POLIETILENSKE FOLIJE, PET, AMBALAŽNO STAKLO
Unijapapir, Split, tel. 210 722, 210 945
PAPIR
PAN industrija papira, Split
210 326, 091 562 0665
METAL, PLASTIKA, STAKLO, PAPIR, RABLJENA ULJA, AKUMULATORI*
Adriatic-Blizna, Trogir, tel. 885 643
AKUMULATORI*
Benko akumulator, Split, tel. 383 916
METAL
Žare i Ita, Split, tel. 374 465
Domis, Split, tel. 482 788
Dionice-metal, tel. 888 108
STARO ŽELJEZO
Sekundarac, Kaštel Sucurac, tel. 224 155
Metaldalmacija, Split, tel. 346 196
METAL, BIJELA TEHNIKA, GLOMAZNI OTPAD
Cuprum, Split, tel. 098 9485 580
BATERIJE*
VIP d.o.o. centar, Split, Zadarska 13
*OPASNI OTPAD

priredili
Dada i Tomislav
Lerotić 2005.

(...)
PRIMARNA SELEKCIJA zasnovana na
- odvojenom sakupljanju papira i kartona na mjestu nastajanja (poseban kontejner)
- odvojeno sakupljanje multimaterijala (posebni kontejner za flaše od stakla, flaše od razne vrste plastike, Alu-doze, plastike, svi metali), te na sakupljanje
- ukupnog ostalog komunalnog otpada (postojeći kontejneri od 1100 lit).
Primarna selekcija je afirmirana u mnogim gradovima Europe, a imala je i svoje početke i u Splitu, ali je rat prekinuo tu aktivnost.
Primarna selekcija može biti organizirana u raznim oblicima i dimenzijama. Bez obzira na oblik i dimenziju ona je izuzetan oblik urbane edukacije i u tome je njezina najveća vrijednost. Odatle, i ne samo zbog toga, primarna selekcija se nameće kao imperativ i ona se može početi organizirati neposredno.
To znači međutim uz temeljitu pripremu!

Kroz par godina kad se predloženi oblik primarne selekcije razvije može se očekivati da će se na ovaj način odvajati do 25% od ukupnog komunalnog otpada. Taj će materijal, razvrstan u pogonu, ponovo ići u reprodukciju.

Gradsko poglavarstvo Split stoji na stanovištu da je predloženi oblik i dimenzija primarne selekcije primjerena ukupnom stanju tretmana komunalnog otpada danas, mentalitetu stanovništva i materijalnoj moći (kontejneri i sredstva sakupljanja-pražnjenja kontejnera koštaju dosta novaca).
Gradsko poglavarstvo Split, polazeći od navedenog, izdat će nalog da se izradi program, a onda i projekt primarne selekcije na navedeni opseg, a za okvire grada Splita.

(....)
Problematika koja se ovim programom poćima rješavati izuzetno je složena i zaslužuje organiziranu i kontinuiranu pažnju. U tom smislu će Gradsko poglavarstvo Split pokrenuti inicijativu da se osnuje Savjet (ili sličan organizacijski oblik) koji bi se bavio ukupnim problemom komunalnog i tehnološkog otpada (i opasnog otpada) i koji bl predlagao usmjeravanje napora za rješenje problema. Savjet bi trebao biti sastavljen od stručnjaka i znanstvenika.

Ukupna problematika toliko je narasla i istovremeno toliko je zrela za rješenje da je nužno formirati i odgajati ekipu mladih stručnjaka koji će se sistematski baviti ovim problemima.
Da bi ovo moglo funkcionirati nužno je, makar i minimalnom stavkom, ovo imati predviđeno godišnjim gradskim proračunom.

zaključak Gradskog poglavarstva Split, sjednica od 3. veljače 1999.

OSAMNAEST GODINA PRIJE ROKA KRK ISPUNIO SPLITSKU NORMU!!!!
U samo dvije i pol godine koliko se na otoku Krku provodi ekološki zasnovan sustav prikupljanja i odlaganja otpada ( Eko otok Krk), Krčani su ostvarili vidljive i mjerljive ekološke učinke i uspjeli postići 25-postotni udio u razvrstavanju otpada, za što je na splitskoj razini  (vidi Plan gospodarenja otpadom) određeno do 2025. godine!

ČAKOVEC 180 ZELENIH OTOKA
OTOK  KRK 1300 ZELENIH OTOKA
GRAD SPLIT     0 ZELENIH OTOKA

stanje 2009.

 


San Francisco i San Jose odvojeno prikuplja skoro 70% otpada,
planiraju 100%,

Canberra već više od 70%. cijela Austrija 65%.
skupina općina kod Trevisa 74%, a pojedine više od 80%
Split, ...Hrvatska !?


priručnik NULA OTPADA