ŠTEDNE ŽARULJE / FLUOKOMPAKTNE ŽARULJE


---stedna zaarulja


Štednje žarulje više od 90% energije pretvaraju u svjetlo,
žarulje sa žarnom niti samo 10% posto, a ostalih 90% pretvaraju u toplinu!

Korištenjem štedne žarulje pridonosimo štednji energije!


Moramo se  naviknuti na misao da kupnjom uređaja koji troši manje energije činimo isto kao da smo u našoj kući ili poduzeću ugradili mini elektranu.
Kada  umjesto obične žarulje od 75 Watti ugradimo fluocijev koja daje jednako svijetla, ali troši samo 15 Watti, ugradili smo malu elektranu. Ona ima snagu od  60 Negawatta, tj. daje nepotrošene Watt sate.
Ovako ušteđena električna energija  praktički se vraća elektroprivredi, koja je može prodati nekom drugom potrošaču, a da  je prethodno nije trebala proizvesti.


Amory B. Lovins,  nuklearni fizičar, direktor Rocky-Mountain-Institute

.ne kupujte grijalice _ kupujte svjetiljke...... PHILIPS eko zona .. FZOEU

POZOR!

 

Ove svjetiljke sadrže male količine otrovne žive. Stoga spadaju u opasni otpad te se nakon vijeka upotrebe ne smiju lomiti i bacati u kantu za komunalni otpad.

Oznaka/piktogram na ambalaži (kartonskoj kutiji) upozorava kupce da stare svjetiljke
s fluocijevima ne bacaju u kantu za otpad.

 

PRIJEDLOG
tekst na kartonskoj kutiji fluokompaktne žarulje
[pravo na informaciju]

POZOR! OPASNI OTPAD. Kao i sve fluocijevi i ova sadrži malene količine otrovne žive
(oko 3 miligrama) Zbog toga se ne smije bacati u spremnike komunalnog otpada.
Nakon vijek upotrebe odložite ih na za to predviđena mjesta ili vratite u trgovinu.

PAZITE DA SE NE RAZBIJE! Odložite je pažljivo. Ako vam se fluocijev razbije nemojte
rukama dirati prah, djecu udaljite iz prostorije, a prostoriju temeljito prozračite.

 

[ Živa spada u najopasnije elemente, jedina  tvar koja se nepovratno neprestano nagomilava u organizmu. Najviše napada i razara sredšinji živčani sustav i izaziva  teška oštećenja osnovne motorike, stradaju  svi živci, ali i jetra, bubrezi i svi unutarnji organi.  Kad dospije u prirodu, u tlu može prijeći metil živu koja je još tisuću  puta "učinkovitija“. Kada jednom uđe u kružni tok, gotovo je neuništiva:  kiša je opere dolje, sunce ponovo diže s vodenom parom gore. ]

      

 
Energy-saving lamps and other products containing mercury must be more clearly marked, especially when such products are exported to the countries in which appropriate waste disposal systems do not exist, such as Croatia.

It would be best if these companies had to take care of the disposal of the used products they produced, and in such a manner that the importers of these products would collect the used lamps in the country of export and send it back to the companies that produce them.

A product containing mercury must be supplied with user information from which it would be clear that:

- this product contains a dangerous chemical;

- should not be crushed;

- should be kept out of reach of children;

- should be disposed of as hazardous waste.

...

Oznaka na ambalaži za kupca je zbunjujuća jer bi s pravom mogao pomisliti da se odnosi na kartonsku ambalažu, a ne na fluocijev.
Stoga bi bilo ispravnije oznaku da se fluocijev ne smije bacati u komunalni otpad i ne smije lomiti otisnuti na samu fluocijev.

  

predlažem slijedeći način označavanja /informiranja
......
OPASNO PO ZDRAVLJE
OPASNO PO OKOLIŠ
fluocijevi NE BACITI U KANTU ZA KOMUNALNI OTPAD
-
 
.....................................................................................................................................................
www.mercurypolicy.org
 
zeromercury.org
 
www.lerotic.de/ziva
 
"odvojeno" prikupljanje
opasnog otpada u Split
----
 
OPASNI OTPAD U SPLITU OD 1965.¸_
.
ODLAGALIŠTE KAREPOVAC u Splitu od 1995._
 
"ODVOJENO" PRIKUPLJANJE FLUOCUJEVI U SPLITU..
 

Opasni otpad čini samo mali dio ukupne mase otpadaka, ali predstavlja veliku opasnost za okoliš. Tu spadaju: ostaci lijekova, baterije i akumulatori, rabljeno motorno ulje, pesticidi, herbicidi, ostaci boja i lakova, fluo cijevi, elektronički otpad...

Zakon o otpadu:

Članak 26.
(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.


..odlagalište [baterija, pesticida, štednih žarulja, Hg...] u splitu
 
..crni puotoci, procijedne vode, puni otrova na splitskom odlagalištu
..90% ušteda i 100% žive... ili kada i dobro zamišljene stvari u splitu postanu mora