"Prema Zakonu o otpadu, koji je stupio na snagu pocetkom godine, od 1. sijecnja 2005. lokalna samouprava mora komunalni otpad odvojeno prikupljati i naplacivati prema vrsti i kolicini. Taj projekt zahtijeva velike pripreme, ima dvojbi da bi mogao biti odgoden kao to je nekoliko puta odgadan i rok o sanaciji deponija.

- Angazirat cemo sve snage da se konacno pocne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i zeljeza, za to imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je vec 50 posto manje smeca.

Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvrsiti, zupanija ima popravni rok
od sest mjeseci, a ako i ona zakaze, reagirat ce drzava. Ne mozemo vise odugovlaciti s izvrsavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima."

Marina MATULOVIC-DROPULIC, 29.01.2004.
MINISTRICA ZAšTITE OKOLIšA I PROSTORNOGA UREĐENJA
http://www.slobodnadalmacija.hr/20040129/temedana03.asp

 

osnovna pitanja i odgovori o otpadu

(...)

5. Koje primjere opasnog otpada nalazimo u svakodnevnom životu?
Boje, tinta, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticidi,
baterije (nikal-kadmij baterije i olovne baterije), akumulatori, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje.

Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati!


9. Na koji način treba gospodariti otpadom?
U gospodarenju otpadom potrebno je pridržavati se određene hijerarhije postupaka:
- sprječavanje nastanka otpada i smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš,
- oporaba otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti
- zbrinjavanje otpada koji nema vrijednih svojstava za oporabljivanje

11. Koji otpad treba izdvajati ?
Otpad koji se može oporabiti: papir, karton, staklo, plastika, metali, zeleni tj. biorazgradivi otpad; Opasni otpad: baterije, akumulatori, motorna ulja, lijekovi, kemikalije.

(...)

  Osnovni ciljevi postupanja s otpadom su:
_
izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada ciji nastanak se ne može sprijeciti,
_
sprjecavanje nenadziranog postupanja s otpadom,
_
iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovoobradivanje prije odlaganja,
_
kontrolirano odlaganje otpada,
_
saniranje otpadom onecišcenog tla
_
razvijanje i utvrdivanje programa sustavne edukacije o otpadu.
 
ZAKON O OTPADU, Članak 5.
 

ST opasni otpad ne prikuplja se odvojeno
ST odvojeno se prikuplja oko 1% otpada.
ST nema programa poticajnih mjera za smanjenja kolicine otpada.
 
 
svaki dan se u splitu baci oko 250-300 tona vrijednih sekundarnih sirovina i opasnog otpada.

 


Split's 1-Cart "Recycling" Program makes... needs Lecevica,

kaštela 0
split 80
otok Krk 1200 zelenih otoka
 
 
   
 
lijepa naša hrvatska...
gradonačelnik Miroslav Buličić, SD, 27. 03 2004.
SAMO PET POSTO LJUDI U SPLITU JE SPREMNO SELEKTIRATI OTPAD.
crni, otrovni potoci....
a za opasni otpad ...nismo registrirani
kažu u komunalnom poduzeću
CRNI POTOCI
bivši predsjednik skupštine Splita : MI SMO MEDITERANCI..nismo za odvajanje smeca
.... cementare su bogom date za smeća...
 
_lijepa naša hrvatska ...više cvijeća manje smeća...