veljača 2012. u Kaštelima
   
 
  azbest Antiša Vućičić, Vranjic, kave, Dalmacijacement (kasnije RMC, sada CEMEX)
 
   
 
  iz ranije azbestno-cementne produkcije Tvornica salonita Antiša Vućičić - Dalmacija cement, Vranjic,
[kasnije RMC, sada CEMEX]
 
Tvornica „Salonit“ je u prošlom sustavu djelovala kao samostalna tvornica azbestnocementnih proizvoda pod nazivom Antiša Vućičić u okviru sustava tadašnjeg SOUR-a Dalmacijacement i nekoć je zapošljavala 1200 radnika koji su ostvarivali godišnju proizvodnju od 220 000 tona azbestnih proizvoda. Poslije prvog stečaja 1991. ovo poduzeće poslije prestrukturiranja započinje ponovo proizvodnju sa 400 radnika. U tom periodu vlasnik je država preko svog većinskog udjela u Hrvatskom fondu za privatizaciju. „Salonit tada djeluje kao samostalno poduzeće, pouzdano se zna da je strani strateški partner (britanski konzorcij RMC) kao uvjet svog ulaska u većinski paket dionica „Dalmacijacementa“ izričito zatražio izdvajanja salonita iz sustava Dalmacijacementa. Razlog za ovo inzistiranje je razumljivo jer je strani ulagač bio potpuno svjestan posljedica kancerogenog djelovanja azbesta te je svakako želio otkloniti mogućnost kasnijeg eventualnog plaćanja odšteta zbog profesionalnih bolesti i smrti radnika koje može prouzročiti izlaganje azbestu.

www.barbarinac.hr/str/kriminal.htm
   
   
  Von 1980 bis 2004 starben in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt rund 11.000 Menschen an einer Asbest-bedingten Erkrankung. Die Zahl der jährlichen Opfer hat schon seit längerer Zeit die Tausender-Marke überschritten. Die Berufsgenossenschaften rechnen bei Asbest – bedingten Erkrankungen erst etwa ab dem Jahr 2015 mit dem Rückgang dieser Zahlen. Bis dahin werden nach Schätzungen bis zu 20.000 Todesopfer durch Asbest zu beklagen sein. Seit fast 2 Jahrzehnten ist die Herstellung und Verwendung asbesthaltiger Produkte in Deutschland verboten.


AZBETS JE ZABRANJEN, UMIRANJE SE NASTAVLJA
 


16 godina zatvora vlasniku i menadjeru Eternita 

"Colpevoli", giustizia per i morti damianto

Lemozione dei parenti delle vittime. Il tribunale ha appena pronunciato la parola che da anni tutti attendevano:
Colpevoli Ma la battaglia di tante famiglie non finisce qui: la gente continua ad ammalarsi.

Processo Eternit, tutti i numeri della tragedia Tra i parenti delle vittime alla lettura della sentenza sulla piu grave strage ambientale: 16 anni ai due proprietari della fabbrica e 95 milioni di risarcimento...

La STAMPA. IT 14/02/2012

 
  u NOVO DOBA - suspaljivanja smeća u pećima cementara
   
 
   
 
   
 
  održivi i neodrživi izvor energije po mjeri piromansko cementnog lobija
 
   
 
 
Na svaki način Grad Split je od tada krenuo putem koji bi trebalo rezultirat sanacijom Karepovca, a u isto vrijeme krenuo je putem koji je trebao dati punu podršku i daje punu podršku akciji koja se zove Županijski centar u Lećevici. Ostalo je međutim nešto što bi bilo dobro i važno danas da se čuje, posebno bi zamolio gospodina Državnog tajnika, jer je temeljem republičke strategije za Lećevicu predviđeno da se aktualizira mehaničko-biološka obrada kao tehnologija, o njoj ćemo čuti puno konkretnije od projektanta, međutim to u isto vrijeme znači da će se u procesu tretmana komunalnog otpada izdvajat tzv. suha frakcija koja je za sada republičkom strategijom predviđena da ide u termo tretman, ali nije precizirano u koju tehnologiju i nije precizirano na koju lokaciju.Ostaje kao otvoreno pitanje potencijalno prisutno da se ta materija orijentira prema industriji cementa za što postoji hiljadu i jedan pozitivan razlog, ali ipak o tome trebaju, o tome treba raspravit i mislim da je neposredno izuzetno zanimljivo da nadležne faktore u Republici o tome donesu jedan pouzdaniji sud, jer se taj problem na razini Grada i na razini Županije samostalno riješit ne može bez odgovarajućeg, odgovarajućih stavova, dakle motivirajućih stavova koji bi se morali dovest i donijeti na razini Republike.

prof. dr. sc. JAKŠA MILIČIĆ – savjetnik gradonačelnika Splita za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša


Kod skupljanja ulaznih podataka jedino jedna od rijetkih čistoća u Hrvatskoj koja kontinuirano prati sastav otpada je splitska „Čistoća“ i tu je utvrđeno da negdje 40% otpada se sastoji od papira, stakla, plastike i metala i jedno 40% je bio razgradiva komponenta, a 20% je ostatak. Znači sama tehnologija se sastoji od načina da se izdvoje gorive komponente kad uđu u Centar, to je gorivo iz otpada. To gorivo ide na cementaru i cementara CEMEX u Kaštelima u slučaju da ne zamjeni gorivo alternativnim gorivima nema više šanse opstat. Znači oni će morat uvest alternativna goriva koja su CO2 neutralna, to vam je ............. protokol da vas sa tim puno ne zamaram. I sad evo da krenemo odmah prema kraju, ono što vas najviše zanima cijeli Centar ima cijenu od 440 milijuna kuna, na to treba dodati 50 milijuna kuna za pretovarne stanice i imate sanaciju prema Zakonu o zaštiti okoliša obavezu sanirati na području Županija sva nastala zagađenja i odlagališta.
Danko Fundurulja, dipl. inž.
Projektni biro IPZ Zagreb,
Autor studije SUO za suspaljivanje željezničkih pragova u cementarama Cemexa
projektant Centra za gospodarenje otpadom za Lećevici, studije utjecaja na okoliš centra u Lećevici


Za industriju za koju postoji opasnost da će se, da će se izgubiti u Evropskoj uniji zbog velike konkurencije istoka u što spada i cementna industrija za njih je propisano da će dobiti besplatne kvote prema najboljim raspoloživim tehnikama i to prema najboljih deset cementara u Evropi, ostatak moraju isto tako kupovati. Da bi cementna industrija uopće mogla ući u tu kategoriju onda mora koristiti obnovljive izvore energije odnosno moraju koristiti kao gorivo nešto što ne spada u emisije CO2 koje se računaju u ................ protokolu, a jedna od tih to su, to je, dijelova je i taj dio otpada. Zato i Evropska unija preferira, preferira korištenje termičke obrade otpada pred ovom drugom koju smo mi preuzeli, dakle mehaničko-biološkom i ostalim, dakle broj jedan je, da bi se otpad čim više iskoristio u energetske svrhe. Našom tehnologijom, da vam sad ne objašnjavam, je isto tako predviđeno dakle ovaj dio RDF-a spada u taj dio. Prema tome cementna industrija iz razgovora sa njima, sa njihovim predstavnicima iz Evropske unije, sa udruženjem cementara iskazuje veliki interes za prihvaćanje tog RDF-a. Dakle mi smo sada u pregovorima i razgovorima sa cementnom industrijom i vidjet ćemo koje su količine, kakve su količine koje one mogu preuzeti, a nakon toga će se donesti odluka o tome na koji način će se ostatak, ako ga bude, koristiti isto tako kao obnovljivi izvor energije.

državni tajnik u MZOPU, dr.sc.prof. Nikola Ružinski
5. travnja 2011.
   
 
  OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE NA KROVU KUĆE U KAŠTELIMA i "obnovljiv" gorivao u kantama za smeće
   
   
 
  besplatan, ekološki i gospodarski najprihvatljiviji OBNOVLJIVI IZVOR
[sunčeva energija: garancija 5 milijardi godina] iznad Cemexa
   
 
  smetnje piromana sa "sjenama" iz cementare na obnovljivom sustavu
 
  sjena i prašina na solarnim kolektorima iz sustava za su_spaljivanje obnovljivog smeća
   
   
 
  OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE PO ŽELJI PIROMANA CEMENTNOG LOBIJA
   
 
  iz eseja: KAŠELANSKI KROVOVI, 2012.
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
   
  iz eseja Od Kaštela do Lećevice
 
   
 
   
 
   
   
 
   
  O OBMANAMA I DEZINFORMACIJAMA CEMEXOVA LETKA O SPALJIVANJU OTPADA I SMEĆA
   
 
  NEODRŽIVO suSPALJIVANJE SEKUNDARNIH SIROVINA
   
 
   
 
   
 
Kerum: Ma, Ranko, dosta je nama teorije u tvojoj priči! Već deset godina pričate o spalionici otpada, a ja ti tvrdim da će biti gotova u godinu i po dana kad ja dođem doli! Za spalionicu treba imati 150 milijuna eura, a, nažalost, vi niste sposobni naći čovjeka koji to ima. Ja ih već imam pet koji čekaju! Treba biti konkretan, ja sam od konkretnih stvari,
a nisam od priče!


SD, 25. 4. 2009.kandidat Željko Kerum (NL) - kandidatu Ranku Ostojiću (SDP)
 
 
   
   
 
   
  nespalionici.wodpress.com

   
  DOKUMENTI CEMENTNE INDUSTRIJE PREŠUĆUJU DA SE CEMENT NE MOŽE PROIZVODITI NA ODRŽIV NAČIN
  Prije privatizacije 5500 zaposlenih
  OTKAZI NISU PROBLEM VEĆ NORMALAN PROCES  
  Cemex, Prosječno povećanje plaća za četiri posto
 
  HOME