2009. USPOREDBA SPLIT - LINZ


Split namjerava istaknuti kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Gradonačelnik Kuret je s gradonačelnikom Linza, Franzom Dobuschem, i njegovim suradnicima (u Linzu, 4. travnja 2009.) razgovarao o procesu realizacije projekta i imao priliku vidjeti ekološki zasnovan sustav za gospodarenje otpadom.

 

  LINZ SPLIT
     
stanovnika 189.069 (31. 3. 2008.) 221.456 (2007)
površina 96,05 km² 79,33 km²
     
posuda za biootpad 13850 0
posuda za prikupljanje papira 8500 250
posuda za plastiku 4000 10
posuda za staklo 400 20
posuda za limenke 500 3
posuda za tekstil 150 1
kompostište 1 0
reciklažna dvorišta 7 1 (ne preuzima opasni otpad)
prikupljanje opasnog otpada DA NE

 

 
 

"Cistoca" Linz
KAREPOVAC
HOME