ne dvoji - ODVOJI, igra [od 7 do 77 god.] kojom se želi
- pokazati da otpad sadrži vrijedne (s)tvari
- posvijestiti činjenicu da se mnoge od njih mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati,
- potaknuti izbjegavanje stvaranja otpada
- učiti razlikovati vrste otpada
- motivirati za odvojeno prikupljanje otpada
- učiti prepoznati opasni otpad i važnost njegovog odvojenog prikupljanja
- upoznati pojedine zakonske odredbe o zbrinjavanju otpada (otisnute na poleđini kartica za igru).

Nažalost, mnogi sugrađani nemaju priliku odvojeno prikupljati, tj. prisiljeni su sav otpad odlagati u jednu posudu. Njima preporučamo da dopisnicu pošalju odgovornim osobama u svom gradu kako bi se postavili spremnici za odvojeno prikupljanje otpada .
Odvojenim prikupljanjem smanjujemo volumen otpada na odlagalištima, štedimo sirovine, energiju, novac te poštujemo zakonske odredbe!

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona. Članak 25.

Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada. Članak 26. ZAKON O OTPADU RH

  U igri sudjeluju najmanje 2, a najviše 5 igrača.
- Karte se izmiješaju i slože jedna na drugu slikom prema gore.
- Svaki suigrač dobije 8 karata. Ostatak karata ostaje u "kanti" na stolu.
- Igrači karte polože na stol slikom prema gore.
- Igru započima najmlađi igrač.
- Igrač pažljivo pogleda svoje karte. Ako ima dvije karte koje pripadaju istoj
vrsti otpada, uzima ih i kaže o kojem je otpadu riječ, npr. odlažem plastiku. Tada karte odloži na sredinu stola naličjem prema gore. Ako odloženi otpad zaista pripada istoj vrsti, naličje odloženih karata mora biti iste boje.
- Slijedeći suigrač u svom otpadu također bira dvije karte iste vrste i odlaže ih na opisani način.
- Ako igrač pogreškom odloži dvije različite vrste otpada (poleđine različitih boja!), mora iz "kante" uzeti još 2 karte.
- Ako igrač nema dvije vrste istog otpada, uzima 1 kartu iz "kante".
- Igra je završena kad se "kanta" isprazni, a pobjednik je onaj tko prvi sav svoj otpad odloži odvojeno, tj. onaj kojemu je ostalo najmanje nerazvrstanog otpada.
 
 
.... igra.mov 2020 KB ..
dopisnica.pdf
dopisnicu poslati odgovornima u gradu....
 
...
O OTPADU... ENGLISH...

TOMISLAV LEROTIĆ, KONCEPT I OBLIKOVANJE::2005.