< 10 >

detalji sa dna vecim dijelom glinom pokrivene jame impozantne dvorane 100x80,
visine preko 40m u Golubinci u Kalaševim dugim njivama,
snimio Joso Gracin

HOME