<. 16.. >
>


Hidrogeološki prikaz ( str. 26-52) opisano je 17 speoloških objekata u području lokacije dubine do 210 m, među kojima je jama u samom središtu predviđene lokacije, duboka 32m, iz koje se obavilo istražno trasiranje 16.5.2006. i dokazala vodna povezanost sa Jadrom.


Geološka i hidrološka istraživanja na području predložene lokacije centra za "gospodarenje" otpadom
Županije splitsko-dalmatinske kod Lećevice, lipanj 2006., HGI Hrvatski geološki institut, Sachsova 2 Zagreb.

HOME