< 3 >

"U blizini Centra nema otvorenog recipijenta!"

Studija o utjecaju na okoliš centra za gospodarenje otpadom Splitsko dalmatinske županije u Lećevici,
travanj 2005.

HOME