"u promjeru od 3 km od planiranog centra nema otvorenog recipijenta"
prof. dr. J. H. 1. 12. 2006., u Kladnjicama ispred Mjesnog odbora

 

 

< 34 >