HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU

Kozarčeva 22 – 10000 Zagreb
speleo(et)hazu.hr

Odbor za problematiku ekološkog
postupanja i gospodarenja otpadom (PEPGO)


Zagreb, 5. prosinca 2007.

Predmet: Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-Dalmatinske županije u krškom području Lećevice
Komisija za speleologiju podržava aktivnost Odbora za problematiku ekološkog postupanja
i gospodarenja otpadom vezanu uz izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-Dalmatinske županije.

Krško područje je zbog značajne propusnosti i cirkulacije vode u podzemlju jako osjetljivo na
bilo kakve vidove zagađenja. Postojanjem mogućeg izvora zagađenja ugroženi su ne samo
speleološki objekti u tom području (koji su zajedno s faunom u njima maksimalno zaštićeni
Zakonom o zaštiti prirode), već i izvori i rijeke u znatno širem području.

Zbog toga je prije svake intervencije u kršu potrebno izraditi odgovarajuću studiju utjecaja na
okoliš koja mora uzeti u obzir brojnost speleoloških objekata u širokom području, njihove
prirodne vrijednosti i endemsku faunu. Također treba izraditi analizu mogućeg zagađenja vode
u podzemlju te odgovarajući izvedbeni plan kako da se zagađenje spriječi. Ako navedenu studiju
nije moguće u potpunosti napraviti u Hrvatskoj, mogu se angažirati inozemne stručne ustanove
koje imaju iskustva s zagađenjima krškog podzemlja poput Inštituta za raziskovanje krasa
u Postojni.

Zato tražimo da se prije razmatranja izgradnje bilo kakvih objekata u krškom području Lećevice
izradi nova studija utjecaja na okoliš, koja mora uz navedene činjenice i zaštitu speleoloških
objekata koju pruža Zakon o zaštiti prirode, uključiti i najnovije spoznaje o posebnim
vrijednostima speleoloških objekata, kojih ima do sada preko 300 evidentiranih u tom području.

dr.sc. Dalibor Paar
pročelnik Komisije za speleologiju HPS-a


< 35 HOME