< 6 >

detalji sa dna vecim dijelom glinom pokrivene jame impozantne dvorane 100x80m, visine preko 40m u Golubinci u Kalaševim dugim njivama,
snimio Joso Gracin