28. 11. 2011.
Crni dan za okoliš i pokušaj njegove i naše zaštite u Dalmaciji

Danas je izdana dozvola/rješenje za spaljivanje smeća u cementarama, a time je dozvoljen dodatan napad na naše zdravlje, vodu i zrak, ekološku svijest, naša nastojanja da nam se, napokon, da mogućnost da otpadom gospodarimo na gospodarski ekološki najprihvatljiviji način.

Sramota je da je našem ministarstvu važniji interes strane korporacije od ekoloških principa održivog razvoja.

Povodom te opasne i štetne odluke prisjetimo se obmana kojima se argumentiralo za izgradnju centara za gospodarenje otpadom koji će pripremati gorivi dio smeća [RDF] za suspaljivanje u cementarama:

obmana 1
Angažirat ćemo sve snage da se konačno počne provoditi sortiranje otpada. Uspijemo li s prvom fazom sortiranja papira, stakla i željeza, za što imamo zainteresirane kupce radi daljnjeg recikliranja, to je već 50 posto manje smeća.

Ako lokalna samouprava tu obvezu ne uspije izvršiti, Županija ima popravni rok od šest mjeseci, a ako i ona zakaže, reagirat će država. Ne možemo više odugovlačiti s izvršavanjem te obveze, pogotovo ne na obali i otocima.


ministrica Marina Matulović-Dropulić, 29. 01. 2004. Zašto se odustalo?

 

obmana i laž 2
"...nema danas priče 80%, to je iluzija, toga nigdje nema!"

 

obmana 3
Poznajem naše sugrađane, mi smo Mediteranci i nismo za odvojeno prikupljanje otpada...
Cementare su bogom date da čovjeka oslobode od smeća...
Ostaje kao otvoreno pitanje potencijalno prisutno da se ta materija orijentira prema industriji cementa za što postoji hiljadu i jedan pozitivan razlog...

Izjave date od 1980. - 2011

prof. dr. Jakša Miličić, Plazma 3E d.o.o.
bivši gradonačelnik Splita, angažiran na projektu sanacije Karepovca
savjetnik gradonačelnika Keruma za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u sukobu interesa!?)

Problem se ne rješava onim tipom svijesti u kojemu je nastao. Albert Einstein

....................................................................................................................................................
Mirela Holy naglasila je da je termička obrada krajnji segment zbrinjavanja otpada, prije kojeg bi trebalo provoditi smanjivanje količine otpada, primarnu selekciju, obradu, oporabu i recikliranje, pa tek na koncu neiskoristivi dio termički obraditi, a on bi iznosio 30 – 40%.

Kaštel Lukšić, 21.11.2011.

Srušena spalionička dogma ili kada se drugovi i drugarice ujedine protiv Berlusconijevih spalionica

 
obmana 4
Reciklažu valja pozdraviti i to je dobro u budućnosti, ali morate shvatiti u kojem trenutku živimo. Samo pet posto ljudi u Splitu je spremno selektirati otpad –

Miroslav Buličić, gradonačelnik Splita, 27. 3. 2004.
 
obmana i laž 5
Ljudi zaboravljaju da Centar nije odlagalište.
Vinko Mladineo, direktor FZOEU, 9. 9. 2008 .


više o odlagalištu "obrađenog" smeća u Centru Lećevica
 
obmana i laž 6
Pretpostavljeno smanjenje količina otpada za obradu provedbom primarne reciklaže iznosi maksimalno 22 %. Često se govori o mogućnosti izdvojenog skupljanja između 50 i 70 % otpadaka. Međutim, ako se uzme u obzir i ekonomski faktor, iskustva pokazuju da se taj postotak realno kreće od 15 do 30 % s maksimumom od cca 40 %. Navedeni podaci odnose se na komunalni otpad koji se danas organizirano skuplja i odlaže na službenom odlagalištu te na onaj broj stanovnika koji je uključen u organizirani odvoz otpada.

Iz Studije utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici, travanj 2005. IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb
 

obmana 7
Dobro je da nas ekoudruge prate, ali ne bi trebali pretjerivati sa zahtjevima.
Radi se koliko se može, a masovnije odvojeno prikupljanje otpada treba pričekati regionalni Centar u Lećevici - smatra Rejo...

Ronald Rejo, dipl.ing.
Grad Kaštela, Pročelnik, Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo,
zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo (ranije na istoj funkciji gradske uparave Splita)

SD. 8. 2. 2009.
zaboravlja, ignorira!?? da JLS moraju postaviti ustav za odvojeno prikupljanje kako bi što manje smeća završilo u Centru, odnosno pećima cementara. Tko tako ne postupa, ne provodi usvojen Plan gospodarenja otpadom, radi u korist suspaljivanja.

POGLAVARSTVO GRADA KAŠTELA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2012. NE PLANIRA NIKAKVA SREDSTVA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, KOMPOSTANU...
TIME SE POTIĆE STVARANE "DOPUNSKOG" GORIVA ZA CEMENTARU i ODLAGALIŠTE U LEĆEVICI!?

 

obmana 8
Apsolutno sam protiv spaljivanja otpada u cementarama. Nikakvog spaljivanja otpada tamo neće biti! Uostalom, to nije ni predviđeno u prostornom planu. U Kaštelima živi 45.000 stanovnika, a i Split bi bio ugrožen, tako da to ne dolazi u ozbir«.

župan SDŽ Ante Sanader, Vjesnik, 4. 10. 2011.

− Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici ide dalje, a ja kao župan odgovorno stojim iza projekta i ne želim politiziranje u vezi s tim, jer su o svim zbivanjima oko priprema za izgradnju centra znali svi i prihvatili ga, bez obzira na političke nesuglasice. Centar neće biti u Kaštelima ni na Marjanu, nego u Kladnjicama u općini Lećevica, prema Županijskom prostornom planu − kaže Ante Sanader.
SD, 18. 3. 2011.


Predstavnica Splitsko-dalmatinske županije Marija Vuković, pročelnica županijskog upravnog odjela za graditeljstvo izjasnila se za spaljivanje željezničkih pragova u tvornicama Cemexa te tako posredno pokazala da se Županija slaže s tim zahvatom!???

RDF smeće iz centra u Lećevici suspaljivat će se u cementarama
Tko se zalaže za koncept Lećevica zalaže se za suspaljivanje RDF smeća.
Župan obmanjuje javnost pred izbore!?

 
obmana 9
Znači sama tehnologija se sastoji od načina da se izdvoje gorive komponente kad uđu u Centar, to je gorivo iz otpada. To gorivo ide na cementaru i cementara CEMEX u Kaštelima u slučaju da ne zamjeni gorivo alternativnim gorivima nema više šanse opstat. Znači oni će morat uvest alternativna goriva koja su CO2 neutralna, to vam je ..... protokol da vas sa tim puno ne zamaram. I sad evo da krenemo odmah prema kraju, ono što vas najviše zanima cijeli Centar ima cijenu od 440 milijuna kuna, na to treba dodati 50 milijuna kuna za pretovarne stanice i imate sanaciju prema Zakonu o zaštiti okoliša obavezu sanirati na području Županija sva nastala zagađenja i odlagališta.

Danko Fundurulja, dipl. inž., Projektni biro IPZ Zagreb,
autor SUO za suspaljivanje željezničkih pragova u cementarama Cemexa
projektant Centra za gospodarenje otpadom za Lećevici, SUO centra u Lećevici
 
obmana 10
Suspaljivanje RDF smeća, komunalnog i inog otpada, komine je doprinost zaštiti okoliša i
održivom razvoju
 

 

primjer: Reciklaža - suSpaljivanje 7:1
primjer: Stari papir
primjer: Komina
 

obmana 11
Radna mjesta i suspaljivanje!?

Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom (bez suspaljivanja u cementarama i spalionicama) otvara mnoga radna mjesta u području zelenog poduzetništva.
Sustav povrata manjeg dijela PETa i staklene ambalaže u svrhu recikliranja otvorio je više od 3000 radnih mjesta iako je tim sustavom obuhvaćeno samo oko 5% ambalaže i to 25-30% ambalaže isključivo pića i osvježavajućih napitaka. Sustav ne obuhvaća ambalažu sredstava za čišćenje, ambalažu sredstava za njegu tijela, ambalažu prehrambenih artikala poput boca za ulje, ocat, umake, itd.

Ako se otpad bude suspaljivao u cementarama, Cemex neće zbog toga otvoriti nova radna mjesta. U Cemexovim cementarama danas radi oko 700 radnika (prije privatizacije 5500), a u 16 planiranih centara za zbrinjavanje otpada raditi će ukupno oko 1600 radnika koji će dio komunalnog smeća (ca 30%) pripremati za suspaljivanje, a ostalo će se odlagati.
Centri i cementare problem time neće riješiti.
Suspaljivanjem otpada uništit će se  vrijedne sirovine, smanjiti kvaliteta zraka, dio otpadnih tvari prijeći će u cement (proizvod kao odlagalište smeća), a odlaganjem negorivog dijela otpada problem će se prebaciti na generacije koje dolaze poslije nas.
Kada bi se povrat i odvojeno prikupljanje organizirali i za papir/kartonsku ambalažu, za biootpad, za ambalažu koja dosad nije obuhvaćena depozitom, otvorilo bi se još najmanje 10 000 radnih mjesta.

više o štetnim efektima su i spaljivanja


SMEĆE JE OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE!?

o održivosti po mjeri piromana poticanjem stvaranja smeće za su i spaljivanje

Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj, a tako i u Kaštelima sustavno se ignorirlo. Ignorirao se relativno dobar Zakon o otpadu, a ponašali smo se kao da imamo Zakon o smeću, pa uglavnom gospodarimo smećem; stvaramo smeće u svojim domaćinstvima, a na ulicama se nalaze uglavnom kante za smeće, manje ili pojedinačno poneki spremnik za odvojeno prikupljanje otpada.  Zbog toga najveći dio, oko 95% tog smeća, bacamo na neprimjerena ilegalna odlagališta smeća Karepovac, Plano, Kukuzovac, Jezerac, Borovik na o. Šolti .... Toleriramo da se opasni otpad miješa i odlaže s komunalnim otpadom (što nije dopušteno) ... ne poštujemo osnovana načela gospodarenja otpadom i neprestano se bavimo posljedicama umjesto uzrocima.

Uzrok je smeće koje svakodnevno nepotrebno stvaramo. Svi mi smo krivci, a prije svega čelnici  JLS u čijoj nadležnosti  briga o komunalnom otpadu, postavljanje sustava za odvojeno prikupljanje, izgradnja kompostane, programi izbjegavanja i smanjenja smeća, naplata odvoza smeća prema količini po načelu „onečišćivač plaća“. Dok sami sebi ne priznamo da krivo radimo i ako ne odlučimo raditi drugačije, piromanski lobi cementne industrije nuditi će svoje peći za „zbrinjavanje“ našeg smeća.

„Zbrinjavanjem“ našeg nereda cementna industrija može dobro zaraditi. Strpljivo su čekali
ovaj trenutak da nam ponude svoje održive usluge. Temelji odluci o suspaljivanju otpada u cementarama postavljeni su davne 2001. god. kada je Readymix (bivši Dalacijacement) zatražio i dobio dopuštenje da s tekućeg prijeđe na kruto gorivo, i tada, u isto vrijeme, ne slučajno, planirao se  koncept „gospodarenja otpadom“ u  regionalnom centru za gospodarenje otpadom u Lećevici. Unatoč upozoravanju, mnogi tada nisu htjeli/željeli čuti za vezu između cementne industrije i  centra u Lećevici. 

Od otvaranja Karepovca 1964. god. nije se radilo na sustavnom smanjenju količine otpada. U Splitu su se od tada do danas spremnici za odvojeno prikupljanje postavljali tempom od 10 kom godišnje, a u Kaštelima manje od 1 spremnik godišnje. To nas je dovelo u prednapuljsko stanje i svaki odgovorni ministar ili ministrica kojemu je stalo do našega zdravlja već davno bi zabranio odlaganje na Karepovcu, Planom, Kukuzovcu... i u hitrom postupku naložio postupanje prema Zakonu o otpadu i usvojenim Planovima gospodarenja otpadom. To je ministrica Dropulić 2004. god., prepadnuta gomilama smeća na ulicama Makarske i najavila te ubrzo nakon toga od istog odustala. Prestrašila se provedbe Zakona o otpadu i funkcioniranja pravne države!? Na zadovoljstvo cementne industrije koja je strpljivo čekala  da preuzme ulogu glavnog škovacina i zapali što se zapaliti da pod imenom dopunsko gorivo, u svrhu smanjenja CO2 emisija, kao doprinos  održivom razvoju.

Da je cementnom lobiju i njihovim poslušnicima manje stalo do profita, a više do našeg zdravlja i održivosti, ne bi se registrirali za spaljivanje opasnog otpada, komunalnog RDF smeća, komine, itd. , već bi ponudili ispravan i prihvatljiv način gospodarenjem otpadom koji se ne zasniva na uništavanju sekundarnih sirovina postupcima  (su)spaljivanja, tj na tvz. termičkoj obradi otpada. To bi im garantiralo sigurnija i kvalitetnija radna mjesta i harmoničniji suživot s okruženjem, bez dodatnih štetnih emisija.

Tvrdnje cementne industrije o održivosti (su)spaljivanja u pogonima koji imaju samo filtre za djelomično smanjenje prašine lako se dadu osporiti.
Npr. stari papir čini oko trećinu komunalnog otpada i više od pola tvz. gorivog dijela otpada kojeg žele suspaljivati. Stari papir se može do sedam puta reciklirati, s samo jednom spaliti. Može li (su)spaljivanje  papira biti  održivije od sedmokratnog  recikliranja (posljednji reciklat je toaletni papir)? Na Karepovac se dnevno baci oko 70 tona starog papira, a u Hrvatsku se uvozi stari papir za potrebe papirne industrije.

Argumenti o održivosti (su)spaljivanju otpada prozirni su i prodaju se uz slastice, kobasice i gazirana napitke posjetiteljima edukativnih otvorenih vrata u cementarama.

Naša zajednička pogreška je što smo se godinama dali zaglupljivati argumentima neodgovorne politike,  uvredljivim izjavama vizionara da smo nesposobni za odvojeno prikupljanje, da smo Mediteranci i da je samo 5% Splićana spremno odvojeno prikupljati otpad, da je postotak od  40% odvojenog otpada iluzija. Pritom  pametni gradovi danas odvajaju preko 80% i idu na 100%, oduzimajući argumente cementnoj i inoj piromanskoj mafiji koja pojam održivosti definira isklučivo profitom. U njihovoj kalkulaciji nema troškova zbog  negativnih posljedica na zdravlje, krajobraz, sekundarne sirovine, radna mjesta.

Na nama je da napravimo nužan zaokret kako bi gospodarenje otpadom donijelo
korist JLS i svim građanima.
Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom rješava problem zbrinjavanje otpada i ne  stvara dodatne probleme, stvara radna mjesta, donosi korist pojedincima i zajednici, dok  koncept koji se zasniva na centrima s mehaničko biološkom obradom i suspaljivanjem u cementarama uništava radna mjesta, uništava sekundarne sirovine onečišćuje okoliš, a profit donosi samo njima.

Ekološki zasnovan sustava gospodarenja otpadom odvojenim prikupljanjem i kompostiranjem biootpada omogućuje i proizvodnju zdravije hrane u eko poljoprivredi o kojoj u predizborno vrijeme na sva  usta govore političara svih boja.

Na nama je odluka: održivo gospodarenje komunalnim otpadom, radna mjesta i manje konfliktnih situacija  ili neodrživo (su)spaljivanje praćeno štetnim emisijama uz nužna i uobičajena protivljenja suspaljivanju. Nismo čuli da se netko bunio protiv cementara koje ne suspaljuju opasan otpad i smeće.
Kaštelani su deteljećima strpljivo trpili prašnu iz cementara.
Moraju li sada isto tako trpiti suspaljivanje opasnog i komunalnog smeća, pa i onog iz uvoza, ako Cemexu ne budemo uredno i redovito proizvodili dovoljno vlastitog?

Kakva je to pervertirana održivost koja se zasniva na gorivu iz smeća?
Nedovoljna količina osiguravat će se poticanjem stvaranja smeća, a čiji se nastanak morao izbjeći!?

Split, 30. 11. 2011.

 


HOME

 

Split, 30. 11. 2011.