Kutija je osmišljena i potaknuta njena upotreba kako bi se opovrgnula tvrdnja stručnjaka za komunalni otpad na čelu s dr. Jakšom Miličićem, a koji su tvrdili da su građani Splita Mediteranci i nisu za odvojeno prikupljanje otpada, da su cementare bogom date da se čovjek riješi smeća, da je 80% odvojeno prikupljenog otpada iluzija i da to nigdje nema...

Te tvrdnje su točne kada se, kao kod nas, građanima ne da mogućnost da mogu odvojeno prikupljat, ne provodi se Plan gospodarenja otpadom kako bi se proizvela što veća količina smeća za Centar u Lećevici.

> VIŠE: _KUTIJA ZA PRIKUPLJANJE STAROG PAPIRA
 
:::::::::::::::::inicijativa i dizajn tomislav lerotic, 2001.