re Design_Tomislav LEROTIĆ

 

"...nema danas priče 80% to je iluzija, toga nigdje nema!
tomislav mihotić, u emisiji kanala5, 30. siječnja 2008."

[San Francisco i San Jose, Kalifornija, odvojeno prikuplja skoro 70% otpada, planiraju 100%,
Canberra već vi±e od 70%.
Cijela Austrija 65%.
skupina općina kod Trevisa 74%,
a pojedine vi±e od 80% ...]
T. M. u emisiji kanala 5, 30. 1. 2008.
  prosinac_2007.

  21. prosinac_2007.


  prosinac_2007.

 


  prosinac_2007.
  prosinac_2007.

9. 1. 2006.


snimljeno, kolovoza 2005., .2 godine nakon ulaganja "19 milijuna Eura u najsuvremenije filtre" SAMO za pra±inu.......
.
kampanja LA©KO: nova nepovratna PET ambalaµa, 06. 2005.
Ambalazni otpad mora se odvojeno skupljati i skladistiti.
Zakon o otpadu, opce odredbe: Clanak 16
Ambalazni otpad proizvodjac skuplja odvojeno po vrstama ambalaze.
Pravilnik o postupanju s ambalaznim otpadom. Narodne novine, br. 53/ 96. Clanak 2.
Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaznog otpada osigurava proizvodjac.
Clanak 5.

predizborna kampanja 2005.

 

OTPAD CIJA SE VRIJEDNA SVOJSTVA MOGU ISKORISTITI  ODVOJENO SKUPLJATI I SKLADISTI.
Članak 15(1) Zakona o otpadu

OPASNI OTPAD MORA SE ODVOJENO PRIKUPLJATI.
Ćlanak 26DIVLJE PLAKATIRANJE
DIVLJA GRADNJA

S. Bero±,, Zemlja jo± nije politički zrela za neposredno biranje gradonačelnika. Feral, 2003 i SD., 09.08 2003.

predizborna kampanja 2003.

hns01a.jpg

pusic2f.jpg


100Plm.jpg

100Pm.jpg


zaustavimo piromne: ne spaljivanju otpada

Uprava Dalmacijacementa spremna je izvr±iti preinake svojih postrojenja kako bi do 2004. godine osim temeljnoga goriva (ugljena), pocela koristiti i alternativna, tocnije komunalni otpad.
Boµo Kovačević (LS), ministar za±tite okoli±a, Slobodna Dalmacija , 21. 12. 2000.

2001.


o komunalnom otpadu


poznajem mentalitet na±ih gradjana ....oni nisu za odvojeno prikupljanje smeća.
J. M., u emisiji HRT, 2003.(?
)

KOLIKO ĆE NAS KO©TATI SANACIJA KAREPOVCA ?
TKO ĆE ZARADJIVATI NA SANACIJI KAREPOVCA,
A PROTIVIO SE ODVOJENOM PRIKUPLJANU TVRDEĆI DA POZNAJE NA© MENTALITET.

U ČIJEM JE INTERESU DA SE OTPAD ODVOJENO NE PRIKUPLJA?
KOME JE U INTERESU DA NA KAREPOVCU IMA ©TO VI©E OTPADA, ©TO OPASNIJEG OTPADA?


 

kanalizacijski sustav eko ka±telanski zaljev....

http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20020726/split03.asp


premijer. mr. z. Mate±a, uvaµeni i počasni član Pokreta prijatelja prirode LIJEPA NA©A, 1997.

o nuklearkama


prof. dr. Boµo Udovičić, . 6. 11. 1988. , kasnije ministar energetike RH.....