Čistoća Split najbolja je tvrtka u svojoj branži! direktor Alen Ćurin, Čistoća d.o.o. Split, TV Dalmacija 28. 9. 2009.


Grad Split 0 (nula)zelenih otoka (200 000 stanovnika)

2009. god.

300 spremnika za prikupljanje papira i oko 50 spremnika za prikupljanje tetrapaka i plastike,
pilot projekt prikupljanje plastike, putem vrećica, u GK Visoka, GK Neslanovac i Opcine Podstrana (južno od magistrale),
reciklažno dvorište na Karepovcu koje (nakon upozerenja od 2010. god. ) prikuplja, osnovno i najvažnije: OPASNI OTPAD,
nema organiziranog (mobilnog) prikupljanja opasnog otpada iz kućanstva,
biootpada, ...sustav "tri posude" kako je planirano prema usvojenom Planu gospodarenja otpadom.

odvojeno se prikupi oko 2% sve ostalo,
dnevno oko 100 do 150 tona vrijednih sekundarnih sirovina baca se na Karepovac
s oko 1,5 tonom opasnog otpada

...................................................................................................................................................................................................................................

111 272 tona smeća 2011. godine bačeno je na Karepovac

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati
i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.
Zakon o otpadu, Članak 25 od 1996. godine.


od toga je 59 397t (53%) iz Splita
15 953 t ili 14% Kaštela...

Broj spremnika za smeće:

4300 Split
870 Kaštela
620 Solin i Klis
173 Dugopolje
170 Podstrana

Broj spremnika za odvojeno prikupljanje u Splitu,
( kolovoz 2011. god.)

346 spremnika za stari papir
160 spremnika za pet
44 spremnika za staklo

550 UKUPNO SPREMNIKA

> SMETLARINA U SPLITU
ZA USPOREDBU:

Otok Krk
, od 2005. god. (20 000 stanovnika, 20 000 vikendaša u špicama do 120 000 stanovnika)

na 1300 mjesta za prikupljanje otpada i smeća postavljeno je pet posuda:
1300 posuda za biootpad,
1300 posuda za papir,
1300 posuda za platika,
1300 posuda za limenke,
1300 posuda za smeće

ukupno: 5 200 SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE

8 reciklažmih dvorišta za prikupljanje svih vrsta i opasnog otpada iz domaćinstva.
1 kompostana

Odvojeno prikuplja preko 30%

Grad LINZ
stanovnika 190 000
površina 96,05 km² ( Split 79,33 km²)

13850 posuda za biootpad
8500 posuda za prikupljanje papira
4000 posuda za plastiku
400 posuda za staklo
500 posuda za limenke
150 posuda za tekstil

27 400 UKUPNO SPREMNIKA

7 reciklažna dvorišta
1 kompostana

odvojeno prikupljaju preko 60% otpada


 

 
 
Iz Plana gospodarenja otpodom grada Splita
 
 

 

2008. godine usvojen sustav tri posude!?

 

Iz Plana gospodarenja otpadom Županije splitsko-dalmatinske